Kontakt

Kontakta oss på Aaacro Revision

Två revisorer under samma tak

ARB Revision AB


Aase Björnstad - auktoriserad revisor


Aase Björnstad är auktoriserad revisor och har arbetat med revision sedan 1980, bland annat på några av de största revisionsbyråerna i Sverige. Hon har även varit ekonomiansvarig under några år av sitt yrkesliv. Hon är ansluten till FAR.


aase 'at' aaacro.se

Rolf Johanssons Revisionsbyrå AB


Rolf Johansson - godkänd revisor


Rolf Johansson blev godkänd revisor 1977 och har sedan 1993 haft egen byrå. Redan 1972 började han arbeta med revision på en mindre revisionsbyrå, sedan gick karriären vidare med sexton år på Tönnerviks och på Ernst & Young. Rolf är ansluten till FAR.


rolf 'at' aaacro.se |  031-704 51 56


Anette Särefjord - auktoriserad redovisningskonsult SRF


Anette Särefjord har arbetat med revision, beskattning och redovisnings-frågor på Rolf Johansson Revisionsbyrå sedan 1999. Hon var tidigare anställd i ett medelstort verkstadsindustriföretag i 10 år, där hennes huvudsakliga ansvarsområden var löner och bokföring. Anette har en ekonomie magisterexamen i företagsekonomi från Göteborgs Universitet.


anette 'at' aaacro.se | 031-704 51 58


Git Randvik - Diplomerad redovisningsekonom


Git Randvik arbetar med revision hos Rolf Johanssons Revisionsbyrå AB sedan april 2009. Hon har tidigare arbetat som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå i fem år. Där hade hon hand om all redovisning och löner för olika företag. Git har också arbetat som ekonomiansvarig hos en mattläggningsfirma i 14 år. Innan dess arbetarde hon som uthyrd ekonom hos ett bemanningsföretag.


git 'at' aaacro.se | 031-704 51 57

Aaacro Revision HB | Prinsgatan 12 | 413 05 Göteborg | www.aaacro.se